Sykehuset styreleder: - Ordførerens kritikk er merkverdig og overraskende