Svaksynt, bevegelseshemmet og redd ble Arne (70) sendt hjem fra sykehjemmet

foto