Fylkespolitikerne nekter å finne seg i en nedleggelse