Brannmannskapet måtte sprenge myr for å finne vann

foto