Åpner for gigant-utbygging for å møte Stoa-konkurransen