Vedrørende vinterens trafikksituasjon på E18 i Agderfylkene.