Fem måneder på overtid: Vil åpne denne veien før jul