Bruun-Gundersen: - Jeg skal legge ned alle bomstasjonene vi har i Aust-Agder

foto