Gir seg som daglig leder: – Ingen selvfølge at noen i familien vil overta

foto