Folkeaksjon for bytunnel: Vi kan ikke la en ny vei dele byen i to.

foto