Ekstremværet «Petra» kan gi høyere flom på torsdag

foto