Barnehagegründer: - Dette er kleint for alle parter