Etterforsker røykutvikling på sykehuset i Arendal

foto