Debatt: En familie med inntekt på 800.000 i året har ikke nubbesjans til å kjøpe seg et hus på Hisøy til over 8 millioner

foto