Nært familiemedlem slipper å gå i fengsel fordi hun stolte på Geir Egil Olsen