– Det er bekymringsfullt med så mange voldshendelser blant unge

foto