Klager på skjenkeavslag – mottar støtte fra handelsstandsforeningen om helårsdrift