- Det har blitt mindre nedbør enn det lå an til

foto