Viser til flere konkrete saker: – Det varsles altfor lite