- Ingen grunn til å tro at det blir vanlig 17. mai

foto