Kommuneoverlege: Forventer at folk følger de nasjonale anbefalingene