Bombegruppa tilkalt etter funn av noe som kan være sprengstoff