Ekstremistforsker sterkt kritisk til at forklaringen ble sendt direkte