Truet med å skyte naboen og kutte opp håndverkere

foto