Leder: Vår kritikk har rettet seg mot den lukkede prosessen

foto