Han er frikjent for å ha bodd sammen med henne – hun er dømt for å ha bodd sammen med ham