Ekskludert Frp-politiker signerte taushetserklæring – ble likevel strøket fra listen