Leder: Det er en grunn til at det heter «tillitsverv»