Har ikke fått avhørt de to skadde førerne etter ulykken

foto