Ansatte får kompensasjon for å jobbe normal arbeidsuke