XXL-sjefen skrøt av ansatt som påførte G-Sport 65.000 kroner i tap etter pristabbe