Helsearbeidere ut mot kommunalsjef: – Det han kaller positiv kompensasjon, utgjør 544 kr i året