Toyota får utvide trass i heftige naboprotest mot 9 m høy vegg