Poppe: – Jeg vil ikke gi ham noen unnskyldning

foto