Store sprekker har stengt Rykene kraftstasjon

foto