Flere koronapasienter har utviklet nevrologiske symptomer