foto
STRØMSBU: Midt mellom ny og gammel næring og boligbygging på Strømsbu ligger den forfalne yrkesskolen. Foto: Grete Helgebø

Skal satse og utvikle: Midt i området ligger dette

Glasskår ligger stødd, restene av bygget er dekket av spraymaling og sperringene brytes opp. Likevel skjer det lite med den gamle yrkesskolen på Strømsbu.