– Vi får ta ett og ett kutt i debatten, sier Støre til NTB.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år, som ble lagt fram torsdag, kommer enkelte kutt som rammer svake grupper. Men Støre påpeker at de også kommer med mange grep som kommer de samme gruppene til gode.

Ett av grepene som har fått kritikk, er at regjeringen vil redusere opptjeningsperioden for dagpenger fra tre til ett år.

Dagpenger utbetales til arbeidsledige. Utbetalingene beregnes i dag enten på grunnlag av inntekten de siste tolv månedene – eller på gjennomsnittet av de siste 36 månedene, hvis det gir bedre uttelling.

Sparer 200 millioner kroner

Den siste muligheten vil forsvinne med regjeringens forslag, og dermed vil mange få mindre utbetalt enn i dag. Totalt regner regjeringen med å spare 200 millioner kroner på dette.

– Det er fordi det både er behov for å finne innsparinger og sikre dem som mottar dagpenger, på andre og bedre måter. Vi gjør flere ting for å få flere ledige inn i arbeid, sier Støre.

Han ramser også opp følgende:

– Vi sikrer feriepenger for dem som er permittert, det var noe den forrige regjeringen fjernet. Vi har også gjort dette med AAP mindre brutalt, ved at folk ikke faller ut av ordningene midt i et løp hvor de blir avklart. Så samlet sett mener jeg vi ivaretar den gruppen på en god måte.

97 millioner på medisiner

En annen endring i statsbudsjettet rammer folk som får medisiner på blå resept. I dag må man betale 39 prosent av disse medisinene selv, men regjeringen foreslår å endre dette til 50 prosent.

Regjeringen vil imidlertid beholde maksgrensen på 520 kroner for hvor mye man skal betale for hver resept. Uansett inngår medisiner på blå resept i frikortet for helsetjenester.

Reseptendringene gir likevel en innsparing på 97 millioner kroner for staten gjennom at folk betaler mer selv for medisinene.

– Du må se alle steder for at dette skal gå opp. Det er de med mest som bidrar klart mest i dette budsjettet. Så er det sånn at når du når taket for frikortet, så tar fellesskapet over. Det er det viktig å ivareta, sier statsministeren.

Men regjeringen øker også frikortgrensen. I dag dekker staten utgifter til helsetjenester når de overstiger 2.921 kroner. Neste år vil regjeringen øke dette til 3.040 kroner. Økningen på 119 kroner er på 4,1 prosent, og altså mer enn den beregnede prisveksten på 2,8 prosent for neste år.