Siktet for grovt heleri – fant stort deponi i skogen