May-Brit fra Grimstad slutter som lærer for å gjenåpne den nedlagte butikken