Til daglig er han generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima, med hovedkontor i Oslo. Men Christian Steel har også flere ganger delt sin kunnskap med Agderpostens lesere.

Fredag ble biologen fra Arendal tildelt Naturviterprisen for 2022. Bak prisen står Naturviterne.

– Christian evner å kombinere faglig tyngde og personlig engasjement på en måte som inspirerer, uttalte juryleder Alvhild Hedstein.

I ARENDAL: Generalsekretær Christian Steel avbildet under et Sabima-arrangement under Arendalsuka i 2022 sammen med klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Foto: Sabima

Engasjerende og fremragende formidler

Pressemeldingen om tildelingen trekker videre fram dette:

«Naturviterprisen deles ut til en faglig dyktig naturviter som har fremhevet naturviterfagene, drevet god formidling og medvirket til en bærekraftig utvikling av samfunnet. Årets pris tildeles biolog Christian Steel som en engasjerende og fremragende formilder av naturens verdi i offentlig debatt».

Steel, mener juryen, evner «å bruke sin naturviterkompetanse til å forklare komplekse problemer på en lettfaglig måte som engasjerer et bredt publikum. Videre påpekes det at Steel ofte er å se i debatter og nyhetsinnslag og er en aktiv kronikør som sikrer at myra og skogen har en plass i avisenes debattflater.»

– Modig og saklig

Juryleder Hedstein håper andre naturvitere kan la seg inspirere av Steel.

– Han er modig, saklig og står trygt plantet i faglig vurderinger når han uttaler seg, sier hun.

Naturviterprisen er på kr 50.000,- en statuett og et diplom.

Selve prisutdelingen vil skje på Naturviterforum 10. november.