Søppelplass kan måtte konkurrere om batteri-tomter