Hanket inn av politiet etter ulovlig øvelseskjøring