Styret ber Økokrim vurdere mulige korrupsjonsfunn

foto