Det var full stans i trafikken etter påkjørsel bakfra i Arendal