Flere varsler utmeldelser om Venstre går i regjering med Frp

foto