Her har ingeniøren dyrket seg ut av arbeidsledigheten

foto