- Skolene skal ikke dele ut invitasjoner til gudstjenester

foto