Reisetid fra Arendal sentrum til Harebakken i ettermiddag: 28 min.

foto