Mens du spiser julemiddagen fråtser rottene i matfettet